partnerství

Gender Alternatives Foundation

Gender Alternatives Foundation (GAF) je nevládní organizace, která byla založena v roce 2011 týmem odborníků zabývajících se prosazováním lidských práv žen a dívek. Sídlíme v Plovdivu v Bulharsku.

Posláním GAF je usilovat o ochranu a posílení postavení žen a dívek ve všech sférách veřejného a soukromého života, tak aby si uvědomily svůj potenciál ve spravedlivé a nepředpojaté společnosti. Naším hlavním principem je snaha upozorňovat na strukturální nerovnosti vrstvené v sociální organizaci a myšlení lidí, stejně jako odhalovat stavební kameny genderové diskriminace a násilí. Témata, kterým věnujeme své úsilí, zahrnují prevenci a ochranu před domácím násilím i obchodováním s lidmi a podporu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv.

Naší cílovou skupinou jsou ženy a dívky, které se staly oběťmi genderového násilí a diskriminace. Patří sem ženy a dívky z venkovských oblastí, členky menšin; oběti obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, cizinky a migrantky; ženy se zdravotním postižením; starší ženy a ženské oběti vícenásobné diskriminace.

| Více |

| Méně |

Mindshift Talent Advisory

Mindshift je start-up působící v oblasti personálního poradenství založený v roce 2017 v Lisabonu, se silným zaměřením na digitální řešení. Mindshift působí na národních i mezinárodních trzích v těchto klíčových oblastech podnikání: #cesty zvyšování kvalifikace: koučování, školení a mentoring na míru šitých programů; #competence Assessment Centre; #management kariéry a osobní rozvoj; #trakce, výběr a nástup mladých talentů; #školící programy; #příprava pracovních sil pro digitální transformaci; #kampaně v sociálních médiích.

Společnost Mindshift, která spojuje tým zaměstnanců s různým zázemím a odbornými zkušenostmi, je pevně odhodlána dodržovat zásady sociální odpovědnosti a Agendu pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

| Více |

| Méně |

Solidaridad sin fronteras

Solidaridad Sin Fronteras (SSF) je nevládní organizace složená z interdisciplinárních odborníků. Posláním SSF je přispívat k rozvoji, integraci a kvalitě života nejzranitelnějších skupin, podporovat toleranci, spravedlnost a sociální odpovědnost ve spolupráci s dalšími organizacemi a veřejnými institucemi.

SSF podporuje sociální a pracovní začlenění lidí ve zranitelné životní situaci, zejména migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl. Za tímto účelem SSF realizuje širokou škálu projektů od místní po evropskou úroveň, vzdělávací aktivity, semináře, studie a výzkum i veřejné aktivity hájící právo na vzdělání a svobodu vzdělávání.

| Více |

| Méně |

Matertera

Matertera je nezisková organizace se sídlem v Praze, v České republice. Naším posláním je pomáhat migrantkám překonávat bariéry a podporovat je v osobním a profesním růstu.
Všechny naše současné aktivity jsou v podobě neformálního učení. Metody skupinového koučování kombinované s mentorováním a storytellingem používáme jako nástroje budování kariéry a osobního rozvoje.

| Více |

| Méně |

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás