Online kurzy

Online kurzy projektu POWER UP jsou k dispozici všem ženám jako podpora ve snaze posílit vlastní postavení a soběstačnost, věnovat se osobnímu a profesnímu rozvoji i účasti na společenském a občanském životě.

Již brzy