Online kurzy

Online kurzy projektu POWER UP jsou k dispozici všem ženám které chtějí posilovat vlastní postavení a soběstačnost, věnovat se osobnímu a profesnímu rozvoji a účastnit se aktivně na společenském a občanském životě.


1. LEPŠÍ BUDOUCNOST MÁME V NAŠICH RUKÁCH


2. Buď aktivní a změň svět okolo sebe


3. POSILUJ SVÁ LIDSKÁ PRÁVA


4. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST POZITIVNĚ OVLIVNÍ TVOJI BUDOUCNOST