Online kurzy

Online kurzy projektu POWER UP jsou zaměřené na sdílení know-how a zvýšení kvalifikace profesionálů v oblasti sociální práce, tak aby jejich intervence a podpora migrantek byla komplexní a efektivní.


1. MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE


2. GENDEROVÁ ROVNOST


3. Participace a empowerment migrantek


4. VÝUKA DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI