Příručka

Příručka projektu POWER UP poskytuje profesionálům řadu inovativních technik a metodik na podporu sociální a finanční nezávislosti žen a jejich aktivní účasti v komunitách. Strategicky se zaměřuje na:

  • posílení a upevňování sociálních, občanských, podnikatelských a digitálních kompetencí
  • zapojení mužských členů z blízkého okruhu žen

Již brzy