Doporučení pro státní správu

Doporučení pro státní správu vydaná v rámci  projektu POWER UP přinášejí způsoby, jak zvýšit citlivost a povědomí klíčových zúčastněných stran (stakeholderů) k potřebám žen migrantek i odborníků. Dokument nabízí obsáhlý přehled k těmto tématům:

  • poukazování na genderové rozdíly v rámci Pracovního trhu
  • podpora ekonomické nezávislosti a rovnosti žen migrantek
  • boj proti genderové diskriminaci migrantek na základě jejich aktivit v rámci komunity