Партньорства

Фондация „Джендър алтернативи”

4Фондация „ДА” е юридическо лице с нестопанска цел, основана през 2011г. от екип професионалисти, ангажирани в защитата и насърчаването на правата на жените и момичетата.
 
Мисията на Фондация „ДА“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.
 
Целевите групи за работа са жени и момичета – жертви на насилие и джендър дискриминация, малцинствени групи, жертви на трафик и сексуална експлоатация, мигрантки и чужденки, млади хора, неправителствени организации и женски групи, адвокати и представители на правосъдието, жени – членове на българския парламент.
 
Екипът на Фондация „ДА” включва осем юристи с опит в областта на защита на човешките права, четири психолози работещи в сферата на защита на правата на жените, социален работник, двама филолози и счетоводител.

| подробнее |

| минус |

„Майндшифт“ Академия за таланти

„Майндшифт“ е консултантска фирма за развитие на човешките ресурси, създадена през 2017 г. в Лисабон, със силен акцент върху решения, базирани на дигиталните технологии. „Майндшифт“ оперира както на национален, така и на международен пазар в следните основни области на бизнеса: #развиване на умения: обучение и менторски програми, пригодени за обучаемите; #центрове за оценка на компетенции; #кариерно управление и личностно развитие; #подбор и включване на млади таланти; #програми за стажанти; # подготовка на работна сила за дигитална трансформация; #социални медийни кампании.
 
„Майндшифт“ е силно ангажирана с принципите на социалната отговорност и Целите на хилядолетието за развитие до 2030 г., като обединява екип от служители с различен и професионален опи

| подробнее |

| минус |

Солидарност без граници


„Солидарност без граници“ е неправителствена организация, съставена от мултидисциплинарни професионалисти. Мисията на организацията е да допринася за развитието, интеграцията и благосъстоянието на най-уязвимите групи, насърчавайки толерантността, справедливостта и социалната отговорност в сътрудничество с други организации и публични институции.
 
„Солидарност без граници“ насърчава социалното и трудовото приобщаване на хората в ситуация на уязвимост, особено на мигранти, бежанци и търсещи убежище. За целта тя осъществява широк спектър от проекти от местно до европейско равнище, обучителни дейности, семинари, проучвания и изследвания и обществени дейности, защитаващи правото на образование и свобода на образование.

| подробнее |

| минус |

Матертера

Матертера е нестопанската организация със седалище в Прага, Чехия. Нашата мисия е да насърчаваме уязвимите жени с мигрантски произход да преодолеят бариерите и да ги подкрепят в личното и професионалното им израстване.
 
Всички наши текущи дейности са под формата на неформално обучение. Използваме методи за групово обучение, комбинирани с менторство и разказване на истории като инструмент за кариерно и личностно развитие.

| подробнее |

| минус |

отправлять

Свържете се с нас