Наръчник

Наръчникът „POWER UP“ предоставя на професионалистите набор от иновативни техники и методологии за насърчаване на социалната и финансова независимост на жените, както и активното им участие в техните общности. Той има стратегически фокус върху:

  • овластяване и укрепване на социални, граждански, предприемачески и цифрови компетенции
  • ангажиране на мъжете.

Очаквайте скоро