Масов отворен онлайн курс (МOOK)

Mасовите отворени курсове за онлайн обучение „POWER UP“ се състоят от четири модула и са на разположение на професионалисти с необходимото ноу-хау за постигане на по-цялостна социално-трудова намеса и по-добра подкрепа на жените с мигрантски произход.


  1. Мултикултурни компетенции

  1. РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

  1. СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ


  1. ЦИФРОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАМОТНОСТ