Масов отворен онлайн курс (МOOK)

Масивните отворени онлайн курсове на “Power Up” се състоят от четири модула и са създадени, за да подпомагат жените в тяхната еманциапация, личностно и професионално развитие, както и гражданско участие.


1. ДА ДАДЕМ НА  СВЕТА ТОВА, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ ЗА ПО-ДОБРЕ БЪДЕЩЕ


2. БЪДЕТЕ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ


3. ПОДСИЛЕТЕ СЕБЕ СИ


4. ЦИФРОВА ГРАМОТНОСТ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ