Масов отворен онлайн курс (МOOK)

Масивните отворени онлайн курсове на “Power Up” се състоят от четири модула и са създадени, за да подпомагат жените в тяхната еманциапация, личностно и професионално развитие, както и гражданско участие.

Очаквайте скоро