POWER UP

Posílení postavení a zvyšování kvalifikace žen migrantek s cílem podpořit jejich sociální a pracovní začlenění


As mulheres imigrantes enfrentam muitas barreiras que as impede de aceder ao mercado de trabalho formal e de participar na vida social e política.

O projeto POWER UP visa a inclusão social e profissional de mulheres imigrantes, através da sua capacitação e desenvolvimento das suas competências transversais.

Este é um projeto desenvolvido por quatro países europeus – Bulgária (coordenador), Portugal, Espanha e República Checa – sob o programa Erasmus+ (outubro 2019 – setembro 2021)


cílové skupiny


  • ženy: migrantky, uprchlíci, žadatelé o azyl, nově příchozí
  • profesionálové: pedagogové dospělých, poradci, sociální pracovníci
  • klíčové stakeholdery: rozhodující činitelé v oblasti sociální a pracovní politiky, aktéři v oblasti migrace žen


aktivity


  • vytvoření vícejazyčné e-learningové platformy s cílem opakovaně nabídnout  online kurzyv oblasti sociálních, občanských, podnikatelských a digitálních kompetencí pro posílení postavení žen a vzdělávání profesionálů
  • vytvořenípříručky inovativních technik na podporu profesionálů pracujících se ženami migrantkami
  • vypracování pokynů a strategických doporučenípro rozhodující aktéry a tvůrce politik za účelem podpory sociálního a pracovního začlenění žen migrantek
  • posílení postavení žen migrantek a vzdělávání profesionálů prostřednictvím lokálních pilotních setkání
  • organizace a šíření akcí a závěrečných konferencí ve všech zúčastněných zemích

Leave a Reply